September 06, 2018

Låna pengar

Till skillnad till ett bolån så behöver du inte ha någon pant i form av tillgångar eller egendom när du tar ett lån utan säkerhet. Långivare kan inte heller ställa krav på vad du får låna pengar till. Du har med andra ord friheten att använda pengarna till just det du själv önskar.

Denna frihet innebär emellertid en risk för banken. När de inte ställer några krav på säkerhet, har de ingenting av värde att ta pengarna ifrån om en låntagare inte betalar av lånet. Därför är räntan på ett lån utan säkerhet högre än räntan på ett bolån. Räntan på privatlånet (eller konsumtionslånet) bestäms individuellt utifrån en helhetsbedömning av din låneansökan.

Samtidigt är det värt att notera att konsumtionslånen vi förmedlar har lägre räntor än dyra kreditkort, som idag är det vanligaste sättet att låna pengar på. Ju högre summa du behöver låna, desto mer lönsamt är det att låna pengar genom konsumtionslån.

Konsumtionslånen vi förmedlar är så kallade blancolån. Läs mer om blancolån här.

Posted by: Christian Berg at 12:41 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 168 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
7kb generated in CPU 0.01, elapsed 0.0336 seconds.
30 queries taking 0.0239 seconds, 40 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.